Megareksi – Mænds spiseforstyrrelse

Megareksi – en spiseforstyrrelse uden diagnose

Megareksi er en betegnelse for en spiseforstyrrelse, der særligt rammer mænd. Mænd, der lider af megareksi, oplever at deres krop er for tynd, let og ikke muskuløs nok. Derfor styrketræner de dagligt i timevis og er på en særlig fedtfri og proteinrig diæt. Nogle af disse mænd begynder endvidere, i forbindelse med styrketræning, at tage kunstige fremstillede hormoner som anabole steroider. På trods af at dette resulterer i en ”oppumpet” vægtstigning og større muskler, føler de sig dog stadig ikke tilstrækkelig muskuløse. Steroider er den dårligst tænkelige problemløsning for megarektikeren.

Mega – betyder stor og henviser til ønsket om at få en så stor, muskuløs og tung krop som mulig, samtidig med at bibeholde et slankt udseende. Musklerne skal være store, markerede og uden fedt. Megareksi er endnu ikke en anerkendt diagnose. I Sverige og Norge anvendes begrebet allerede i den offentlige debat, og i Norge har man i flere år diskuteret mænds problemer med kroppens udseende og spiseforstyrrelser. I Norge viser en undersøgelse, at 20 procent af unge mænd har risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse.

Megareksi hænger ikke nødvendigvis sammen med anabole steroider
Det er i midlertidig vigtigt at understrege, at ikke alle mænd med symptomer på megareksi bruger anabole steroider. Og ikke alle mænd, der eksperimenterer med steroider, har en spiseforstyrrelse. Men risikoen for at udvikle et tvangsmæssigt fokus på kroppens vægt og muskuløse udseende er bestemt til stede blandt brugerne af anabole steroider, idet brugen af stofferne kan give en vægtstigning på 20-40 kilo. Brug af steroider giver ganske alvorlige bivirkninger, og når brugerne efter flere år på kure med steroider og daglig styrketræning stopper med stofferne, oplever de både tab af styrke, vægttab og omdannelse af muskelvæv til fedtvæv.

Men alt dette er blot symptomer. Der er ikke én bestemt forklaring eller årsag til sygdommen. Som hos de øvrige spiseforstyrrelser kan psykologiske problemer og følelsesmæssige konflikter have rod i svære opvækstbetingelser, mobning, seksuelle overgreb, vold, omsorgssvigt og mangel på kærlighed. Forhold, som kan afstedkomme identitetsproblemer, social angst, depressioner, lavt selvværd, negativ selvfølelse, selvdestruktive tanker, selvhad og selvforagt.

Det er vigtigt at understrege, at ikke alle megaretikere har et steroidemisbrug, og ikke alle, der bruger anabole steroider udvikler megareksi, men at der er et stort sammenfald, er der ingen tvivl om.

Undersøgelser
Tre danske undersøgelser har vist, at doping er mest udbredt i motions- og fitnesscentre og i elitesporten. 3 % af brugerne i motions- og fitnesscentrerne giver udtryk for selv at bruge eller have brugt anabole steroider. Hvis man kun kigger på de mandlige brugere af centrene, udgør andelen af dopingmisbrugere 5 %. (Antidoping Danmark).

Kendetegn for megareksi:
•Svagt selvbillede og manglende selvværd
•Manglende følelse af at være en ”rigtig” mand. Besat af tanken om, at kroppen ikke er stor og muskuløs nok
•Angst for at blive lille og tynd med små muskler
•Rigtigt kostprogram, stor fokus på meget proteinrig og fedtfattig kost og indtagelse af måltider til helt faste tider – i nogle tilfælde også om natten.
•Træner meget – ofte flere gange om dagen, på usædvanlige tidspunkter af døgnet, fx i den almindelige arbejdstid eller meget sent om aftenen og længe ad gangen med tunge vægte
•Farerne og de kendte bivirkninger ved de anabole steroider bliver ofte slået hen som overreaktioner og useriøs ”skræmmekampagne”. Det er en udbredt holdning blandt steroidbrugere, at man kun bliver ramt af bivirkninger, hvis man ikke forstår at gøre det rigtigt.
•Besættelsen af krop og træning fører til isolation og indvirker på sigt negativt på arbejds- og det sociale liv
•Det altoverskyggende fokus på træning og spisning medfører stress, angst og kan i sidste ende føre til depression.
helt faste tider – i nogle tilfælde også om natten.
•Træner meget – ofte flere gange om dagen, på usædvanlige tidspunkter af døgnet, fx i den almindelige arbejdstid eller meget sent om aftenen og længe ad gangen med tunge vægte
•Farerne og de kendte bivirkninger ved de anabole steroider bliver ofte slået hen som overreaktioner og useriøs ”skræmmekampagne”. Det er en udbredt holdning blandt steroidbrugere, at man kun bliver ramt af bivirkninger, hvis man ikke forstår at gøre det rigtigt.
•Besættelsen af krop og træning fører til isolation og indvirker på sigt negativt på arbejds- og det sociale liv
•Det altoverskyggende fokus på træning og spisning medfører stress, angst og kan i sidste ende føre til depression.