Yoga

Bedre LIVSKVALITET med Yoga

Når du praktiserer yogastillinger, og laver åndedrætsøvelser, forøger du livskvaliteten på mange planer.
Yogaen bruges også som en helt konkret metode til at overkomme stress

Med yoga strækkes og styrkes muskler og led. Knoglerne bliver stærkere og kroppen bliver mere smidig og holdningen flottere.

Det har stor betydning, at du under yogaudførelsen fordyber dig i øvelserne, at du for en stund glemmer alt, hvad du mere skal nå – så du kun er opmærksom på din krop og dit åndedræt.

Det dybe rytmiske åndedræt får kroppen og sindet til at falde til ro. Det virker afstressende og er også med til, at du kan stå længere tid i de statiske stillinger og dermed forøge stræk og styrke i muskler og led og opbygge en stærkere knoglemasse.

Yoga indvirker positivt på både krop og sind. De, der dyrker yoga regelsmæssigt, vil ofte hen ad vejen blive opmærksomme på både konkrete og mere uhåndgribelige ændringer i holdningen til livet.

Gennem stadig vedligeholdelse, opbygning og afslapning af kroppen samt psykisk afspænding, begynder man at mærke en tilstand af indre fred, som er ens sande natur. Det er dette, der udgør kernen i yoga – selverkendelse og selvrealisation, som vi alle bevidst eller ubevidst søger, og som vi gradvist udvikles henimod.